Vilkår

Forhandler: Unneberg Bil, Basbergveien 82, 3114 Tønsberg
Forbruker: Kunde som handler hos forhandler

Følgende betingelser gjelder for produkter og tjenster levert av forhandler til forbruker.

1. Generellt
Forbruker må være fyllt 18 år for å handle med kort/kreditt i denne nettbutikken. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Som skriftlighet regnes e-post, SMS, brev, telefax etc.

2. Prosessbeskrivelse
Forbrukerens bestilling er bindende når den er registrert i forhandlerens datasystem.
Når forhandler mottar forbrukerens bestilling vil forhandler raskest mulig sende ordrebekreftelse per epost. Forbruker forpliktes å raskest mulig lese gjennom denne for å kontrollere at den er korrekt. Eventuelle klager/endringer må forespørres raskest mulig, før bestilte produkter er sendt/utlevert.

3. Produktinformasjon og andre opplysninger i nettbutikk
Forhandler tar forbehold om skrivefeil i nettbutikken. Ved vesentlige skrivefeil kan forbruker, uten forpliktelser, heve bestillingen/salget.
Dersom produkter forbruker har bestilt er utgått, eller ikke på lager innen 30 dager, forbeholder forhandler seg retten til å kansellere deler av eller hele bestillingen. Forbruker vil, til enhver tid, bli informert om slike endringer. Ved slike endringer vil forbruker får mulighet til å kansellere/endre bestillingen. Bestilling av spesialbestilte produkter kan ikke heves.

4. Priser
Alle priser, inkludert eventuelle avgifter og skatter fremkommer i detaljert handlekurv.

5. Betaling
Forhandler godtar følgende betalingsmidler: bank- eller kredittkort og faktura.
Ved bruk av bank-/kredittkort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet når ordren er klar for utsendelse.
Faktura utstedes kun til kredittkunder hvor kreditt er innvilget på forhånd.
Ved manglende betaling vil kravet (inkludert renter, gebyrer og andre eventuelle påløpte kostnader) oversendes inkasso.

6. Levering og forsinkelse
Produkter blir levert til forbruker som spesifisert i ordrebekreftelse. Forhandler har risiko for produkter inntill produktene er mottatt av forbruker. Ved forsinket levering blir forbruker informert om dette, samt nytt leveringstidspunkt, snarest.
Ved vesentlig forsinkelse, nevnt i pkt 2, kan forbruker kansellere eller endre bestillingen. Bestilling av spesialbestilte produkter kan ikke heves.

7. Uavhentet leveringer
Bestilling/levering som ikke blir avhentet på definert sted innen rimelig tid vil bli belastet med 15% av varenes totalsum + eventuelle fraktkostnader ved uavhentet sending. Dette for å dekke kostnader i forbindelse med frakt, lagerhåndtering og eventuelle andre gebyr/omkostinger. Med rimelig tid regnes 7 dager ved henting i butikk og transportørs tidsfrister ved utsendelse ved f.eks Posten, LG, DHL etc.

8. Retur / Angrerett
a: Gjelder kun privatpersoner. Forbruker har angrerett på produkter kjøpt hos forhandler ihht angrerettloven. Angreretten gjelder ikke for forbruksmateriell (batterier, lyspærer etc). Angreretten vil også bortfalle dersom forpakningens forsegling er brutt (gjelder enkelte produkter) eller dersom forpakningen/varen/dokumentasjon/tilbehør mv. er slitt/skadet/deformert eller på annen måte ødelagt eller ikke gjensalgbar. Forbruker må selv dekke returporto tilbake til forhandler. Ved retur av varer bærer forbruker risiko frem til varene er mottatt av forhandler. Dersom returvarer sendes som oppkrav så vil dette bli nektet mottatt.
b: Kun dersom forbruker er en fastkunde bedrift eller en "Forhandler":
All retur skal godkjennes på forhånd. Dersom en vare blir funnet i orden etter feilbeskrivelsen som ble opplyst, vil kjøper bli belastet med kr 250,- eks. mva i testgebyr. Varer som returneres uten godkjent RMA nummer (Return Merchandise Authorization) vil bli belastet med kr 300,- eks. mva. Varer som er feilbestilt eller ønskes returnert i original stand får fratrukket et gebyr pålydende 15% av varens verdi (min. 50,- maks 300,- per retur eks. mva). Varer som sendes i oppkrav ikke blir hentet. Skjema for angrerett finner du her: Last ned angrerett

9. Undersøkelse av produktene
Forbruker forplikter seg, ved mottak av produktene, til å kontrollere at leveranse er i samsvar med ordrebekreftelse. Ved feil eller skader forplikter forbruker seg til å kontakte forhandler snarest, senest innen 3 arbeidsdager etter produktene er mottatt.

10. Feil/mangler på produkter (garanti/reklamasjon)
Alle produkter solgt av forhandler dekkes av forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfrist er to år etter at forbruker overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år.

11. Personopplysninger Forhandler forplikter seg til ikke å utgi personopplysninger til tredjepart uten forbrukers skriftlige samtykke. Forhandler forbeholder seg retten til å sende forbruker informasjon om tilbud etc. såfremt forbruker ikke informerer forhandler om at dette ikke ønskes.
Forbrukers personopplysninger blir bare utlevert til tredjepart hvis forbruker samtykker, det er nødvendig for å gjennomføre avtale (f.eks kjøp av abonnement eller i lovbestemte tilfeller.

12. Salgspant
Forhandler har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

13. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan forbruker bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av forbrukerens bosted, i Norge. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i forbrukeres verneting.